ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

A. Επεξεργασία δεδομένων

Τύπος προσωπικών δεδομένων που κατέχει η Active Minds:

Το Πανεπιστήμιο κατέχει πληροφορίες που σας αφορούν από διάφορες πηγές. Παρ' όλα αυτά, οι πληροφορίες που κατέχουμε προέρχονται ουσιαστικά από τις πληροφορίες που εσείς προσωπικά μας παρέχετε.

Τα αρχεία μας περιέχουν:

 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
 • Τα βιογραφικά σας στοιχεία και τα στοιχεία υγείας σας
 • Λεπτομέρειες της εκπαίδευσής σας τα προσωπικά σας πανεπιστημιακά αναγνωριστικά
 • Λεπτομέρειες για την οικογένειά σας
 • Κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και την οικογένειά σας
 • Τα ακαδημαϊκά σας επιτεύγματα, καθώς και τα γραπτά και τα αποτελέσματα των εξετάσεων
 • Πληροφορίες σχετικά με τους τομείς των ενδιαφερόντων σας

1. Πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και δημιουργία αρχείων καταγραφής

Οι πληροφορίες συλλέγονται κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση ή χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής στο διακομιστή και μπορεί να περιλαμβάνουν

 • Η προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
 • Η διεύθυνση IP αποθηκεύεται προσωρινά στο σύστημα, καθώς είναι απαραίτητη για την παροχή πρόσβασης στον ιστότοπο στον υπολογιστή του χρήστη.
 • Η διεύθυνση IP διατηρείται όσο διαρκεί η πρόσβαση στον εν λόγω ιστότοπο.
 • Αυτά τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του ιστότοπου, τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας και τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος πληροφορικής μας.
 • Τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν χρειάζονται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Για τα δεδομένα που συλλέγονται για την παροχή πρόσβασης στον ιστότοπο, αυτό θα γίνεται στο τέλος κάθε συνεδρίας.
 • Για τα αρχεία καταγραφής, αυτό θα γίνεται το αργότερο μετά από επτά ημέρες.
 • Ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οπότε οι διευθύνσεις IP των χρηστών διαγράφονται ή αφαιρούνται, καθιστώντας αδύνατη τη σύνδεση των δεδομένων με οποιοδήποτε άτομο.

2. Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία δημιουργούνται και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση ενός cookie στο λειτουργικό σας σύστημα. Αυτό το cookie περιέχει μια συγκεκριμένη ακολουθία χαρακτήρων που επιτρέπει τη σαφή αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με βάση τη χρήση cookies είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 6 (1) ΓΚΠΔ.

Ο σκοπός αυτών των τεχνικών cookies είναι η απλούστευση της χρήσης του ιστότοπου.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μεταφέρονται σε εμάς. Για το λόγο αυτό, εσείς, ως Χρήστης, έχετε τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Τα cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στον σκληρό σας δίσκο μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί επίσης να γίνει αυτόματα. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies για τον ιστότοπό μας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην λειτουργούν σωστά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα Cookies.

3. Εγγραφή

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στις ιστοσελίδες της Active Minds παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στην ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής δεδομένων θα διαβιβάζονται ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής.

Θα σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία κατόπιν της συγκατάθεσης του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 6 (1) ΓΚΠΔ.

Η εγγραφή των χρηστών είναι απαραίτητη για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και υπηρεσιών στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμών χρηστών, της συμμετοχής σε έρευνες, της διαχείρισης αιτήσεων για εισαγωγή και κατατακτήριες εξετάσεις, της διοργάνωσης εξετάσεων, της εγγραφής σε μαθήματα, εκδηλώσεις, εξετάσεις και των διοικητικών καθηκόντων που σχετίζονται με αυτές.

Τα δεδομένα θα διαγράφονται όταν δεν χρειάζονται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

4. Φόρμα επικοινωνίας και επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Στις ιστοσελίδες της Active Minds υπάρχουν φόρμες επικοινωνίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρονική επικοινωνία. Κατά την εγγραφή σας, τα δεδομένα που καταχωρήσατε στην ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής δεδομένων θα διαβιβαστούν. Για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων απαιτείται η συγκατάθεσή σας, και κατά την αποστολή της φόρμας θα ανατρέξετε στη δήλωση απορρήτου και θα σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Εναλλακτικά, η επικοινωνία μπορεί να ξεκινήσει μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτούν. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία κατόπιν της συγκατάθεσης του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 (1) GDPR.

Η επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνονται από την αποστολή ενός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΓΚΠΔ. 6 (1) GDPR.

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας της εν λόγω επικοινωνίας. Τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν δεν χρειάζονται πλέον για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.

5. Τα ενισχυμένα δικαιώματά σας:

Η Active Minds έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικά με τα δικαιώματά σας καθώς και την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

I. Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτομέρειες για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Έχετε το δικαίωμα να σας παρέχονται τα δεδομένα σας ελεύθερα και σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Κατόπιν αιτήματός σας, η Active Minds παρέχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθμό των αιτημάτων. Στην περίπτωση αυτή, η Active Minds θα σας ενημερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.

II. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείμενο των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας του αντιπροσώπου που συλλέγει τα δεδομένα σας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ("ΥΠΔ") που ορίστηκε από την Active Minds, τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, κατά περίπτωση, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

III. Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία. Ωστόσο, για τυχόν περαιτέρω αντίγραφα που θα ζητηθούν, η Active Minds μπορεί να σας χρεώσει εύλογη αμοιβή που βασίζεται στο διοικητικό κόστος.

IV. Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το Πανεπιστήμιο χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

V. Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη")

Υπάρχει δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και να μην υφίστανται πλέον επεξεργασία, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους ελέγχονται ή υφίστανται άλλη επεξεργασία.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου το Πανεπιστήμιο διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ΓΚΠΔ, το Πανεπιστήμιο μπορεί να αντιταχθεί σε ένα τέτοιο αίτημα και μπορεί να διατηρήσει τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται προκειμένου το Πανεπιστήμιο να συμμορφωθεί με τις νομικές του υποχρεώσεις.

VI. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία όταν αμφισβητείται από εσάς η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία είναι παράνομη και εκκρεμεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της Active Minds υπερισχύουν των δικαιωμάτων σας.

Ως εκ τούτου, διασφαλίζουμε ότι η Active Minds διαθέτει διαδικασία με την οποία έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, για τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, το Πανεπιστήμιο μπορεί να αντιταχθεί στον περιορισμό.

VII. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει στην Active Minds, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και έχετε το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

VIII. Δικαίωμα αντίρρησης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, εάν η Active Minds επεξεργάζεται νομίμως τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ), το Πανεπιστήμιο εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα δεδομένα.

IX. Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Έχετε το δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή επηρεάζει ομοίως σημαντικά.